Valitse sivu

Maatalouden vaihteiston tärkein ominaisuus on mekaanisten ja valuvirheiden puute. Tarkemmin sanottuna akselin pinnan viimeistelyn tulee olla 76. Elliptisyyden tulee olla 0.015 tai vähemmän ja keskilinjan epäsäännöllisyyden tulee olla enintään 0.04 mm. Akselin pituuden ja etäisyyden tulee olla toleranssien sisällä ja laakerin reiän ja akselin välisen suhteen on oltava vähintään 20 mm. Akseli ei saa olla liian suuria säteitä tai halkeamia.

Kestävyys on toinen tärkeä tekijä. Maatalouden vaihteiston tulee olla kestävä, sillä pienet seisokit voivat vaikuttaa tuotantoon ja kustannuksiin. Voitelun ja mekanismin tulee olla riittävän kestäviä kestämään jatkuvaa käyttöä ja toistuvaa pesua. Oikea voitelu auttaa minimoimaan vaurioita aiheuttavan kitkan. Maatalouden vaihteiston tulee olla helppo päästä käsiksi ja huoltaa pitkän aikavälin suorituskyvyn varmistamiseksi. Jos yksittäinen komponentti vaurioituu tai vioittuu, seisokkiaika voi olla riittävän pitkä tuoton pienentämiseksi.

Väestön kasvaessa myös ruoan kysyntä kasvaa. Tämä lisääntynyt kysyntä merkitsee raskaampia ja lyhyempiä viljelyjaksoja, mikä kuormittaa enemmän maatalouden vaihteistoja. Maatalouskoneet vaativat korkealaatuisia vaihtovaihteistoja, mikä lisää laadukkaiden maatalousvaihteiden tarvetta. Maatalouden vaihdelaatikoiden on oltava saavutettavissa, jotta viljelijät voivat helposti vaihtaa ne. Ruoan kysynnän kasvaessa maatalousvaihteiston on oltava helppo vaihtaa, jotta koneet pysyvät vaatimuksissa.

Maatalouden vaihteistot tunnetaan myös nimellä otutu, mkpokota, mixgwakota ja nke fodder. Viljelijä voi käyttää vaihteistoa useisiin eri tarkoituksiin, riippuen siitä, millaista satoa hän kasvattaa. Nämä vaihteistot toimivat myös tärkeänä osana maanviljelyssä, sillä ne takaavat oikean tuottavuuden. Jos aiot ostaa maatalousvaihteiston, ota aikaa oppiaksesi lisää sen tarjoamista eduista.